Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169, Рава-Руська міська рада Львівського району Львівської області  ОГОЛОШУЄ КОНКУРС  на заміщення вакантної посади:

– головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області;

– спеціаліста загального відділу Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області;

– заступника начальника Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області;

– завідувача сектору культури, туризму, молоді та спорту Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області.

Вимоги до кандидатів на посаду головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області: наявність громадянства України, вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи за фахом на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років; вільне володіння державною мовою; системні знання в області чинного законодавства, у тому числі з питань діяльності органів місцевого самоврядування; основні програми роботи на комп’ютері, сучасні технічні засоби і технології обліково-обчислювальної роботи.

Вимоги до кандидатів на посаду спеціаліста загального відділу Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області: наявність громадянства України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра; без вимоги до стажу роботи; вільне володіння державною мовою; системні знання в області чинного законодавства, у тому числі з питань діяльності органів місцевого самоврядування; знання основних програм роботи на комп’ютері.

Вимоги до кандидатів на посаду заступника начальника Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області: наявність громадянства України; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 роки; вільне володіння державною мовою; системні знання в області чинного законодавства, у тому числі з питань діяльності органів місцевого самоврядування; основні програми роботи на комп’ютері.

Вимоги до кандидатів на посаду завідувача сектору культури, торизму, молоді та спорту Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області:  наявність громадянства України; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 роки;  вільне володіння державною мовою; системні знання в області чинного законодавства, у тому числі з питань діяльності органів місцевого самоврядування; основні програми роботи на комп’ютері.

Особистісні якості кандидатів на заміщення вакантних посад: відповідальність, точність та чіткість у роботі з документами, комунікабельність, організованість, ініціативність, об’єктивність, дотримання професійної етики та культури спілкування. Наполегливість. Стресостійкість. Тактовність. Культура спілкування.

Перелік документів

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Рава-Руської міської ради такі документи:

  • заява про участь у конкурсі;
  • особова картка П-2ДС з додатками, автобіографія;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання,      присудження наукового ступеня;
  • копія паспорта (всі сторінки);
  • копія реєстраційної картки платника податків;
  • копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
  • копія військового квитка (для військовозобов’язаних);
  • дві фотокартки розміром 4х6;
  • подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий  (2020) рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті (www.nazk.gov.ua). Національного агентства з питань запобігання корупції.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

–  визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

– у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

– в інших випадках, установлених законами.

Документи від кандидатів приймаються протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення за адресою: 80316,  вулиця Ярослава Мудрого, 3, місто Рава-Руська, Жовківський район, Львівська область.

За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків та з інших питань звертатися у Рава-Руську міську раду, контактний телефон (03252) 43-442, електронна адреса:  ravagromada@gmail.com.