Для Рави-Руської розробили Стратегію розвитку на 5 років

Для Рави-Руської розробили Стратегію розвитку міста на 2020-2024 роки.

Про це йдеться у №6 (142) газети “Прикордоння”.

Стратегію розробив Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції наприкінці 2019 року на замовлення Рава-Руської міської ради.

Стратегія розвитку міста є програмою, що визначає цілі, завдання, пріоритети, напрями сталого економічного і соціального розвитку на довгостроковий період у 5 років. Проект стратегії складається з текстових та графічних матеріалів. Він включає вступ, описово-аналітичну частину у вигляді детально викладеної діагностики наявного стану справ у місті з географічними, історичними, демографічними, економічними, соціальними характеристиками, а також містить визначене бачення розвитку міста Рава-Руська, характеристику конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку території (СВОТ-аналіз); стратегічні цілі (напрями) та поетапні плани дій (напрями та завдання).

Стратегія розвитку міста Рава-Руська є основою для щорічних програм економічного і соціального розвитку, що визначає послідовні заходи першочергової реалізації стратегії розвитку та необхідні для цього витрати, що включаються до проекту бюджету міста на кожний наступний рік.

При написанні аналітичної частини Стратегії розвитку м. Рави-Руської використані матеріали: Головного управління статистики у Львівській області, Львівського обласного центру зайнятості, Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації, Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації, Жовківської районної державної адміністрації, Рави-Руської міської ради.

Опрацювання Стратегії здійснювала робоча групау складі фахівців Інституту транскордонного співробітництва і європейської інтеграції, міської ради, представники громадськості Рави-Руської.

У жовтні-листопаді минулого року серед мешканців міста було проведено опитування щодо бачення свого майбутнього з містом. Участь в опитуванні взяли 288 мешканців, серед яких – керівники, наймані працівники, підприємці, пенсіонери, учні та студенти, службовців, безробітні та домогосподарки.

Так, 27% учасників анкетування відповіли, що змушені жити у Раві-Руській, 24% – що при нагоді виїдуть звідси і лише 16% зазначили, що в місті є де себе реалізувати, а 17% хочуть, аби тут жили їхні діти.

Серед відповідей в графі «інше» (5% опитаних) респонденти вписали: надіюсь на краще, тому живу тут; в роздумах; так, але недостатньо місць для самореалізації; обрав це місто для проживання; не знаю як все складеться; можливо колись вернусь; так, Рава-Руська — це гарне місто; звичайно, що в майбутньому в мене є бажання тут побудуватись; ні, живу і можу себе реалізувати, але цього не можу сказати про інших; тому, що равчанин; рідне, своє; ні, улюблене місто, нізащо не проміняю.

53% учнів та студентів, які взяли участь в опитуванні, зазначили, що при нагоді покинуть Раву-Руську. Лише 18% планують повернутись сюди після навчання, а реалізувати себе тут можуть лише 4%.
«Мотивація в молоді жити в місті є досить слабкою», – йдеться у висновку Інституту.

84% опитаних равчан зазначили, що розташування в прикордонні є перевагою Рави-Руської.

Найбільшими проблемами в розвитку міста є міграція населення працездатного віку, низький рівень зарплат та високий рівень безробіття. Так відповіли майже половина опитаних щодо кожного пункту.

Серед напрямів, які необхідно розвивати з метою підвищення якості життя, мешканці міста обрали: розвиток підприємництва – 57%, залучення і провадження інноваційних технологій – 40%, поглиблення співпраці з закордонними сусідами – 36%, реструктуризація закритих і неперспективних підприємств – 36%, екологія та охорона довкілля – 35%.

Серед сфер міста, які необхідно першочергово розвивати, опитані назвлаи промисловість – 46%, охорону здоров’я – 44,9%, мистецтво,спорт,розваги та відпочинок – 41,8%, постачання електроенергії, газу, тепла – 41,1%.

Серед аспектів розвитку міста, на які, на думку опитаних, вплине активізація співпраці з сусідами за кордоном пріоритетними є: підвищення рівня життя мешканців – 45,3%, зростання зайнятості мешканців – 44,6%, розвиток інфраструктури – 40,4%.

Равчани вважають, що за трьохрівневою шкалою (низький-середній-високий), середнього рівня активності в процесі розвитку міста є органи влади, бізнес-структури та підприємці-фізичні особи. Низький рівень активності за оцінкою опитаних належить молоді, громадським організаціям, мешканцям та домогосподарствам.

За підсумками опитування, аналітики відзначили активність молоді у певних побажаннях щодо розвитку міста, які вони дописали на полях анкети.

«Серед пропозицій були такі: зал для боксу, басейн, клуб для молоді, лавочки в місті, парк, дороги, вирішення проблеми із смітниками, скейтпарк, кінотеатр, зони відпочинку, спортзал, зменшити кількість безпритульних собак в місті. Тобто можна констатувати нагальну потребу молоді в організації дозвілля», – йдеться у висновку Стратегії.

Можливостями Рави-Руської визначено зростання популярності ентиментального туризму серед населення України та Європи, розвиток велотуризму, підновлення щорічних ярмарок (історичне минуле), розвиток підприємництва, перспектива створення «зеленого енергетичного острову» за рахунок використання джерел альтернативної енергетики, залучення інвестиційних проектів та коштів міжнародної технічної допомоги, створення логістичного центру типу «Порто-франко» (вільно на кордоні), бюджетна підтримка об‘єднаних громад, використання потенціалу Транскордонного біосферного резервату «Розточчя» для розвитку міста, популяризація міста.

Разом з тим аналітики визначили чотири головні загрози для Рави-Руської: відплив за межі громади кваліфікованих кадрів, процвітання тіньової економіки, виїзд молоді до великих міст та посилення ознак периферійності міста.

У Стратегії запропоновано бачення розвитку Рави-Руської на найближчі роки. Зокрема, наприкінці 2019 року у місті відбулись громадські слухання, на яких було узгоджено бачення: старовинне прикордонне місто Рава-Руська перетворити в історико-культурний та природно-рекреаційний заповідник, комфортне місто для мешканців, туристів, спортсменів і гостей, а також транзитного транспорту, з сучасною сервісною інфраструктурою і з використанням альтернативних джерел енергетики.

Крім того, було визначено 5 пріоритетів розвитку міста, кожен з яких передбачає кілька стратегічних напрямків.

Так, у пріоритеті «Затишне, комфортне місто» для Рави-Руської визначено, зокрема, впорядкування місць історичної спадщини міста та їх популяризація в Україні та світі, популяризація історії рідного краю через розроблення туристичних маршрутів, проведення екскурсій, туристично-краєзнавчих походів, експедицій, велопробігів, марафонів тощо, ознакування культурної, архітектурної та історичної спадщини міста, участь у грантових програмах збереження та промоції культурної та історичної спадщини

Крім того, у цьому пріоритеті також передбачено і заходу у напрямі збереження природної спадщини та розвиток рекреації, зокрема, розвиток регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя» як складової Транскордонного біосферного резервату «Розточчя» тощо.

Розвиток туризму передбачає, зокрема, підготовку кадрів для туристичної сфери (екскурсоводів, господарів міні готелів і агроосель, підприємців, що виготовляють сувенірну продукцію тощо), створення туристичних маршрутів та проведення їх благоустрою, ознакування і маркування, створення туристично-інформаційного центру та ін.

Завданням та заходами у розвитку спортивного потенціалу міста є розбудова нової та модернізація існуючої спортивної інфраструктури міста (басейн, спортивний зал тощо), розробка і реалізація проекту створення в місті спортивно-тренувальної бази з готелем для забезпечення проживання приїжджих спортсменів на основі публічно-державного партнерства.

Другим пріоритетом, над яким потрібно працювати, відповідно до Стратегії, є оновлення міської «господарки». Так, необхідно провести реструктуризація і переоснащення підприємств комунальної форми власності, розробити бізнес-плани для запровадження робіт і послуг, які потребує місто, з метою залучення інвесторів, організувати навчання для підприємців та створити інформаційно-навчальну систему, створити систему підтримки підприємництва та малого бізнесу тощо.

Також запропоновано клопотати про створення об’їзної дороги, модернізації залізничного сполучення, відновлення реалізації проекту будівництва автостанції в Рава –Руській тощо.

Крім того, передбачено низку завдань та заходів щодо створення системи теплопостачання комунальних об’єктів міста з застосуванням альтернативних джерел енергії, покращення якості життя (робота з обдарованими та творчими людьми, інтернет – у кожну оселю, ведення здорового способу життя, використання спільних ресурсів для наповнювання бюджету, чисте довкілля, забезпечення якості комунальних послуг), мудрого управління (модернізація системи управління містом в зв’язку із створенням ОТГ, транскордонне співробітництво як інструмент для здобуття знань та нових технологій, розвиток співпраці місто-район-область, – популяризація міста), активізації мешканців і розвиток людського потенціалу, (підвищення рівня суспільної організації, спільні заходи як основи гуртування громади).

– Стратегія розвитку міста необхідна для того, аби, зокрема, брати участь у різних ґрандових проєктах, конкурсах. Адже у багатьох випадках наявність саме такого документа є умовою участі, – розповів міський голова Рави-Руської Микола Зінько. – Звісно, результати опитування на 100% не співпадали з тим, що ми очікували. Але надалі у своїй роботі надалі ми будемо враховувати зауваження, які виникли, і це є хорошим досвідом, бо почули думки респондентів щодо проблем, які існують проблеми і на що потрібно звернути увагу.

На деякі речі ми не можемо впливати, адже не все входить у компетенцію міської ради. Але те, що залежить від нас, ми будемо робити аби, до прикладу, сприяти розвитку підприємництва тощо.

Стратегія розвитку міста Рава-Руська до 2024 року залишається відкритою для внесення змін. Всі зацікавлені представники суспільства мають право на вільне ініціювання внесення пропозицій і рекомендацій для вдосконалення Стратегії.

Андрій Бучко

Фото https://ishchuk.net/4

Comments

comments